Späť

SEO optimalizácia

SEO optimalizácia je proces, ktorý slúži na zvýšenie návštevnosti stránok. Pomocou SEO optimalizácie docielite vyšší page rank, čo znamená, že Vaše stránky budú na vyšších pozíciách pri vyhľadávaní kľúčových slov, ktoré sa budú nachádzať na Vašej stránke. Vyšší page-rank sa dá docieliť tzv. off page odkazmi - odkazy, ktoré odkazujú na úvodnú časť stránky. Čím vyšší page-rank má stránka, ktorá odkazuje na Vašu stránku, tým sa page-rank zvyšuje. Pre zvýšenie page-ranku je najlepšou možnosťou registrácia do internetových katalógov, kde bude popis Vašej stránky a odkaz na ňu.

On page faktory
 • kvalitný názov web stránky
 • meta riadky: popis, kľúčové slová, iné meta riadky
 • použitie kľúčových slov na stránke
 • kód web stránky, odkazová stránka
 • architektúra stránky a obsahu
 • textové odkazy, popularita odkazov, popularita obrázkových odkazov
 • telo web stránky
Postup pri SEO optimalizácií
 • Validácia kódu
 • Minimalizácia kódu
 • Vždy aktuálny tag "title"
 • Odkazovanie na úvodnú stránku
 • Registrácia do katalógov firiem
 • Vytvorenie Off page