Späť

Registrácia do internetových katalógov

Dôležitý faktor SEO optimalizácie.
Internetový katalóg - databáza firiem a internetových stránok, ktoré sú rozdelené do viacerých kategórií. Každodenne prechádzajú internetové katalógy tisíce ľudí, preto je výhodné byť zaregistrovaný v internetových katalógoch. Zaregistrovanie dopomôže k zviditeľneniu web stránky a tým aj zvýšeniu jej návštevnosti. Ďalšou výhodou je zvýšenie page ranku, vďaka spätným odkazom s internetových katalógov čiže lepšie umiestenie pri vyhľadávaní.

Katalógy, do ktorých budú zaregistrované stránky: