Späť

Grafický návrh

Po obdržaní objednávky vytvorím kompletný grafický návrh a následne Vám ho predvediem. V prípade výhrad grafický návrh prerobím. Pri tejto práci využívam grafický program Adobe photoshop.  • Návrh podľa najmodernejších trendov
  • Jednoduché a pekné štýly
  • Prehľadné prvky